Rozdział 7, Część 1

Budowa głównych rur ramy

Wersja 4.0

Napisane przez Rickey M. Horwitz

Uwaga

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i publikacja w całości i fragmentami WYŁĄCZNIE po uzyskaniu zgody Autora oraz za podaniem źródła.


Wstęp

Ten rozdział opisuje sposób budowy głównych rur ramy. Mają one średnicę 2 cali i grubość 0,065 cala. Jeśli cała rama po spawaniu nie będzie poddana procesowi wyżarzania to grubość tych rur powinna wynosić 0,083 cala lub więcej. Wraz z rurami ramy opiszę tu konstrukcję zacisku, mocowanie prowadnic łańcucha i kierownicy oraz płytek do mocowania zwrotnic.


Niezbędne materiały


Oto one:


Wymagane narzędzia


Oto one:


Zadanie


W tym podrozdziale dowiecie się jak:

Poniżej widać rysunek całej ramy. 

Uwaga

Poniższy rysunek przedstawia Thunderbolta w wersji standardowej z rurami zawieszenia przedniego ustawionymi pod kątem 114°

fab_21.gif (10415 bytes)

 

Uwaga

Wersja alternatywna z rurami pod kątem 90°.

 

wpe5.jpg (57936 bytes)

 

fab_7.gif (7165 bytes)


Budowa zacisków mufy suportowej.


Te dwa zaciski są wykorzystywane do zamocowania (zakleszczenia) rury z mufą suportową w głownej rurze ramy. Oto ich widok:

collet.gif (4487 bytes)

 

Widoczne wycięcie o promieniu 2 cali można wykonać przy pomocy 2 calowego frezu .

 


Budowa prowadnic łańcucha i mocowania układu kierowniczego.


Zarówno kółka prowadzące łańcuch jak i dźwignie kierownicy są mocowane na aluminiowym pręcie 1/2 cala. Dla kółek prowadzących łańcuch długość pręta wynosi 2 cale. Jeśli będziemy konstruować sterowanie OSS, do zamocowania dźwigni kierownicy potrzebny bedzie pręt o długości 3 cale. W prętach tych wiercimy otwory o średnicy 0,272 cala (wiertło '#I'), a następnie gwintujemy przy pomocy calowego gwintownika 5/16x24 na głębokość 1 cala.

pulley_mount.gif (4307 bytes)

 

Natomiast gdy będziemy konstruować sterowanie USS do mocowania układu sterowniczego wykorzystamy mocowanie wykonane z aluminiowego preta 5/8 cala, o długości 2,25 cala. W pręcie tym wiercimy otwór (wiertło '#U') o średnicy 0,3680 cala przez jego całą długość, a następnie gwintujemy przy pomocy calowego gwintownika 7/16"x14 na głębokość 1,25 do 1,5 cala. 


Budowa zawieszenia przedniego


Jest to 2-calowa rura o długości 26 cali (a właściwie 25,2 cala). Końce rur zawieszenia powinny być odpowiednio ucięte (ważny jest kąt i płaszczyzna cięcia). Zamiast przeciąć 26 calowa rurę na dwie części i następnie ją obrabiać możemy wprowadzić małe usprawnienie i przeciąć ją przy pomocy 2-calowego frezu. Zobacz na rysunku poniżej. Po przecięciu mamy dwie identyczne części. Gdyby jednak jedna część była dłuższa to należy ją wyrównać. Wymiar tych dwóch rur nie jest tak ważny jak to by miały one jednakową długość.

xmember_fab_70.gif (8274 bytes)

Jeśli rury zawieszenia przedniego będą ustawione pod kątem 90° postępuj wg poniższego schematu:

xmember_fab_90.gif (6062 bytes)

 


Budowa płytek do mocowania zwrotnic


Płytki te umieszczone są na końcach rur przedniego zawieszenia i do nich mocowane są zwrotnice. Potrzebne sa dwie takie płytki. Szczegóły na rysunku.

fab_3.gif (6627 bytes)

Po ich wycięciu zaokrąglij rogi i spiłuj pilnikiem krawędzie.


Ciecie rury głównej i wspornika mufy suportowej


Zanim zaczniesz ciąć i frezować rury chciałbym nadmienić, że jest alternatywna metoda ich kształtowania, a mianowicie: gięcie. Sprawdź szczegóły gięcia rur .   

 

Rurę główna i wspornik mufy suportowej można wykonać z rury o długości 43 cali i średnicy 2 cali. Przetnij ją wg poniższego rysunku.

forward_main_tube.gif (8323 bytes)

 


Wykonanie rury pod fotelikiem


Rurę te należy wykonać z 2-calowej rury o długości 12 cali i ściance o grubości 0.065 cala. Na jednym z końców należy wyfrezować otwór o średnicy 2 cali jak na rysunku poniżej.

seat_tube_miter.gif (8400 bytes)

 

Na koniec należy jeszcze wykonać 0.5 calowy otwór do zamontowania krążka prowadzącego łańcuch. Otwór ten należy wykonać przez dwie ścianki rury oraz pod kątem 90° do osi poprzednio wykonanego frezowania. Szczegóły na rysunku.

seat_tube.gif (3654 bytes)


Przygotowanie rury wspornika mufy suportowej


Do tej rury zostaną przyspawane dwa zaciski mufy suportowej. Szczegóły na rysunkach.

 

Uwaga

Przed spawaniem oczyść dokładnie obszary spawane druciana szczotką ze stali nierdzewnej.

 

collet2.gif (2930 bytes)

 

 

fwd_tube_collet2.gif (3137 bytes)

 

fwd_tube_collet1.gif (3452 bytes)

 

Po zespawaniu, należy wywiercić otwór 5 cali od krawedzi rury, tak jak na rysunku.

fwd_tube_collet3.gif (2621 bytes)

Po wywierceniu otworu należy przeciąć rurę wzdłóż jej długości na szerokość 0,5 cala tak jak na rysunku. Pozwoli to na zaciskanie sie rury na mufie suportowej.

 

W alternatywnym układzie przedniego zawieszenia kółko prowadzące łańcuch musi być zamocowane na rurze mufy suportowej i dlatego też należy wywiercić otwór 0,5 cala jak na rysunku poniżej:

  wpeD.jpg (10013 bytes)


Spawanie


Wszystkie rury muszą być odpowiednio przygotowane przed spawaniem. Korzystając z pilnika lub szlifierki zeskosuj krawędzie spawane by ułatwić rozpływ spoiny podczas spawania. Upewnij się czy krawędzie łączone są wolne od zanieczyszczeń i oczyść je szczotka drucianą na krótko przed spawaniem. Oczyszczone aluminium utlenia się już po godzinie. Dlatego tak ważne jest by je wyszczotkować tuż przed spawaniem.

Przed spawaniem ustaw wszystkie rury tak jak na rysunku niżej. Możesz wykorzystać zaciski mufy suportowej i pręty do montażu prowadnic łańcucha by ustawić wszystkie rury w jednej płaszczyźnie. Zapewni to zachowanie odpowiedniej geometrii podczas spawania.

Rury powinny być zespawane tak by nie zostało na łączeniu żadne wolne od spawu miejsce.

Uwaga

Przed spawaniem oczyść dokładnie obszary spawane druciana szczotką ze stali nierdzewnej.

3_main_tubes.gif (13609 bytes)

 

Porada

Podczas spawania po obwodzie zalecane jest wykonananie czterech wstępnych punktowych spawań co 90°.   


Wiercenie otworów pod prowadnice łańcucha


Po zespawaniu trzech rur ramy należy jeszcze wywiercić otwór pod pręt na ktorym zostanie zamocowane kółko prowadzace łańcuch. Gdy konstruujemy przednie zawieszenie w układzie 114° ten 0.5-calowy otwór powinien sie znajdować 24 cale od końca głównej rury, przechodzić przez jej środek i dwie ścianki. Natomiast gdy przednie zawieszenie jest w układzie 90°, otwór ten powinien znajdować się 29,5 cala od końca głównej rury ramy. Jak widać na rysunkach otwór ten jest bardzo blisko dolnej ścianki rury i jego wycięcie może być niezłym wyzwaniem dla niektórych.

Niżej widać przekrój przez wersję 90° mocowania wspornika.

 

pulley_mount2.gif (5093 bytes)

 


Wiercenie podcięć dla prętów podpór łańcucha


Podpory łańcucha zostaną przyspawane na końcu głównej rury ramy. Aby zapewnić maksymalną powierzchnię łączenia tych dwóch części na ściankach rury głównej należy wykonać dwa otwory o średnicy 1 cala na głębokość 0,5 cala tak jak na rysunku poniżej:

 

chainstayrelief.gif (14000 bytes)


Mocowanie podstawy sterowania USS


W wypadku wybrania układu sterowania USS należy wywiercić otwór o średnicy 5/8 cala i 12 cali od przedniej krawędzi rury pod fotelikiem. Zostanie w nim umieszczony pręt 5/8 cala na którym zostanie zamocowana kierownica. Ważne jest by ten otwór był wywiercony dokładnie w osi symetrii ramy by później nie wpływało to na właściwości jezdne trójkołowca. Na rysunku widać szczegóły:

wpeE.jpg (9768 bytes)

 

Wsuń pręt 5/8 cala w wywiercony otwór gwintowanym końcem do góry. Przed spawaniem oczyść powierzchnie przy pomocy drucianej szczotki ze stali nierdzewnej. Pręt powinien przylegać do dolnej ścianki rury i wystawać na 1/4 cala ponad jej górną ściankę. Powinien być również pryspawany zarówno do dolnej jak i górnej ścianki rury głównej.


Mocowanie przedniego zawieszenia do ramy


Właściwe zamocowanie rur przedniego zawieszenia to najtrudniejsza część budowy Thunderbolta. Aby tego dokonać należy wykonać konstrukcję do której będzie przymocowana rama wraz z zawieszeniem.

Na rysunku widać szczegóły tej konstrukcji.

 

xmember_fixture.gif (4937 bytes)

 

Korzystając z podpór należy ustawić rury zawieszenia pod kątem 23° do płaszczyzny podstawy. Dodatkowo upewnij się, że rura wspornika mufy suportowej i rury pod fotelikiem są ustawione dokładnie pod kątem 90° do płaszczyzny podstawy. Dla pewności sprawdź wszystko jeszcze raz. Rura zawieszenia powinna być przyspawana do głównej rury ramy 20,3 cala od jej końca. Dla układu 90° wymiar ten wynosi 25,2 cala.

Uwaga

Przed spawaniem oczyść dokładnie obszary spawane drucianą szczotką ze stali nierdzewnej.

Po właściwym ustawieniu można zacząć spawanie. Spawy powinny być położone na całym obwodzie rur.


Łączenie płytek do mocowania zwrotnic z rurami zawieszenia przedniego


Jest to dosyć skomplikowane zadanie ze względu na potrzebę dokładnego ustawienia płytek w kilku płaszczyznach. Aby ułatwić to zadanie przeczytaj opis poniżej.

Patrząc z boku na trójkołowca płytki są obrócone 12° do tyłu by zawieszenie mogło uzyskać odpowiedni kąt wyprzedzenia zwrotnicy koła.

fab_5.gif (5152 bytes)

Patrząc z przodu płytki są nachylone do środka 16°. Ten kąt kompensuje kąt pochylenia sworznia zwrotnicy. Szczegóły na rysunkach.

 

fab_4.gif (9859 bytes)

 

Układ 114°

W tym układzie końcówki rur zawieszenia przedniego powinny być tak obcięte by płytki były równoległe do rury głównej ramy. Zobacz na rysunku.

Uwaga

Należy jednak również uważać na to by płytki były pochylone 16° do środka by otrzymać kąt pochylenia sworznia zwrotnicy.  

xmember_66.gif (8149 bytes)

 

Przed spawaniem sprawdź wszystkie wymiary. Upewnij się, że obie rury zawieszenia przedniego są równe, że tworzą z podłożem kąt 23°, oraz że ich końcówki są identyczne.

Dobrze byłoby zbudować odpowiednie łoże z płaskiego kawałka metalu lub drewna o długości 36 cali do ustawienia płytek w odpowiednim położeniu.

Uwaga

Przed spawaniem oczyść dokładnie obszary spawane drucianą szczotką ze stali nierdzewnej.

Po dokładnym ustawieniu płytek można zabrać się do spawania. Spoina powinna zostać położona na całym obwodzie rury. Po zespawaniu jednej płytki należy sprawdzić położenie drugiej i ewentualnie poprawić jej położenie.

 


Spawanie przednich zacisków mocujących fotel do ramy


Rurki fotelika będą zamocowane na rurach zawieszenia przedniego za pomocą zacisku 7/8 cala mocującego rurę siodełka w BMX'e. Zacisk jest umieszczony jak na rysunku poniżej;

 

wpeD.jpg (32939 bytes)

Uwaga

Przed spawaniem oczyść dokładnie obszary spawane drucianą szczotką ze stali nierdzewnej.

Przed zespawaniem upewnij się, że powierzchnia zacisków jest prostopadła do osi symetrii ramy, a same zaciski znajduja się najwyżej na obwodzie rury zawieszenia przedniego. Spaw powinien być obfity i leżeć po obu stronach zacisku.

W następnym rozdziale omówię wykonanie węzłówek jak i sterowania OSS.

Powrót